Ova stranica je namenjena tekstovima gostujućih blogera i autora, prijatelja, čitalaca, i svih onih koji bi to želeli, a uklapaju se u moju priču.

logo for lanawrites.com

Uslovi za objavu teksta su sledeći:

  • Tekst mora biti autorsko delo;

  • Tema teksta mora biti u skladu sa tematikom ovog bloga. Poželjne teme su: roditeljstvo, ishrana, recepti, ideje i saveti za jednostavniju svakodnevicu, predlozi za različite porodične aktivnosti, dečja psihologija, lična iskustva, “uradi sam” zezalice, i sl.;

  • Poželjna dužina teksta je između 500 i 1500 reči (mada sam ovde voljna i da progledam kroz prste, ukoliko tekst to zaslužuje);

  • Poželjno je i da fotografije koje prate tekst budu autorske. Ukoliko su preuzete sa interneta, obavezno je navesti izvor. (Navesti samo “Google” kao izvor-nije dovoljno dobro);

  • Autor teksta se obavezuje da učestvuje u komentarima, tj. da odgovara na potencijalne komentare čitalaca;

  • Ukoliko je neophodno, zadržavam pravo izmene i dopune teksta u slučaju neprikladnih delova sadržaja i gramatičkih ili slovnih grešaka, naravno, u korelaciji sa autorom teksta.

Ukoliko želite da i vaš tekst bude objavljen na ovoj stranici, kontaktirajte me putem društvenih mreža, kontakt forme ili direktno na e-mail lana@lanawrites.com

Saznajte više o meni klikom na ovaj link 🙂

Pin It